W co powinien być wyposażony ratownik medyczny?

Profesja ratownika medycznego wydaje się niejednokrotnie wymagająca i bez wątpienia domaga się szerokiej wiedzy. Prawdopodobnie nie tak dogłębnej, jak medyka biegłego w wybranej dyscyplinie, lecz nadal. Z reguły powyższa praca kojarzy się z pomocą powypadkową. Aczkolwiek często ratownicy medyczni są delegowani też w nagłych sytuacjach do chorych z różnorodnymi niedyspozycjami do domu. Toteż powinni oni […]

Read More