W co powinien być wyposażony ratownik medyczny?

Profesja ratownika medycznego wydaje się niejednokrotnie wymagająca i bez wątpienia domaga się szerokiej wiedzy. Prawdopodobnie nie tak dogłębnej, jak medyka biegłego w wybranej dyscyplinie, lecz nadal. Z reguły powyższa praca kojarzy się z pomocą powypadkową. Aczkolwiek często ratownicy medyczni są delegowani też w nagłych sytuacjach do chorych z różnorodnymi niedyspozycjami do domu. Toteż powinni oni mieć należytą wiedzę, by faktycznie pomóc. Jednakże wiedza to nie wszystko. Muszą też mieć konieczne wyposażenie.

Zasadniczą zasadą lekarzy jest nade wszystko nie szkodzić. Dotyczy to nie wyłącznie chorego, ale też samego ratownika. Więc zasadniczym wyposażeniem jest ubranie medyczne. Osoby i choroby, z którymi styka się ratownik istnieją różne. W takim razie ubiór, jakiego używa musi zapewniać mu stosownąosłonę. Tak uniknie na przykład zakażenia. Z drugiej strony to także wygoda, pozwalająca zręcznie realizować czynności. Znamienne jest również, że odpowiednia odzież gwarantuje bezpieczne warunki niesienia pomocy choremu. Podstawowym minimum w opisywanym kontekście jest fartuch oraz rękawiczki lateksowe jednorazowe.

Najczęściej ratownicy medyczni delegowani są do wypadków drogowych. I jednakowo, jak nieoczekiwany bywa sam wypadek, naturalnie jego pokłosia są w stanie narzucać konieczność różnorodnych poczynań – od opatrywania niewielkich skaleczeń, do przywracania bicia serca. Skutkiem tego ratownicy powinni być przygotowani i posiadać należyty ekwipunek. Podstawą są rzecz jasna wszelkiego rodzaju opatrunki i środki dezynfekujące. Innym przyrządem, który na wszelki wypadek winien mieć ratownik, jest aparat BiPAP, jaki posłuży przy kłopotach oddechowych. Podobnie stabilizatory w wypadku urazów kończyn.

Największej erudycji wymagają mimo wszystko wezwania domowe. Najczęściej podejmują je interniści, niemniej jednak zdarzają się pilne sytuacje, w jakich wyłączną osobą, jaka ma sposobność pojawić się, jest ratownik. Czasami taka interwencja potrzebuje wykonania określonych zabiegów bądź przebadania trudno widocznych części na ciele chorego. W takich wypadkach konieczne są lampy czołowe, które pozwalają wykonać szczegółowe badanie. W wielu przypadkach również owe interwencje dotyczą ludzi z niedyspozycjami oddechu bądź układu krwionośnego. W takich przypadkach ratownik musi potrafić posługiwać się właściwym sprzętem, jak na przykład nebulizator i mieć pojęcie jakiego leku użyć.

Praktyka i wiedza to podwalina efektywności w pracy ratownika medycznego. Niemniej tak samo kluczowa jest asertywność. Ratownik nie powinien się ociągać, bo każda sekunda potrafi zdecydować o kondycji pacjenta. To faktycznie wymagająca, ale jednocześnie wartościowa praca. Toteż tak znaczące jest, by wyposażenie było adekwatne do chęci udzielania pomocy i biegłego wykonywania obowiązków.


Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*