Arytmia serca to nie tylko kłopot osób po czterdziestce. Bądźmy czujni

 

Uderzenie serca powinno występować zwykle 60-80 razy na okres jednej minuty. Naturalnie, gdy śpimy lub w stanie drzemania tempo bicia serca schodzi do 60-40 uderzeń. W stanach zwiększonego zdenerwowania bądź podczas dużego wysiłku fizycznego będzie wówczas wówczas 90-120 uderzeń na minutę. Arytmia serca jest wtedy, jak serce znacznie zwalnia lub przyspiesza bez żadnych istotnych powodów. Arytmia jest obrazem schorzeń serca takich jako chociażby astma, niedobór potasu, zapalenie mięśnia sercowego.

Choćby sporadyczna arytmia, która nie jest trudna wymaga pomocy lekarskiej. Lekarz ma zdecydowanie ułatwione zadanie, jeżeli zgłosimy się do niego w trakcie występowania objawów, lub w trakcie zaburzeń bicia serca. Przeważnie, aby zbadać arytmię wystarczy osłuch serca, pomiar tętna oraz EKG. Jeżeli przyczyna jest trudna do określenia mimo tych rozwiązań, specjalista potrafi polecić kontrolę serca za usługą Holtera. To udogodnienie w postaci elektrod przymocowanych do klatki piersiowej pacjenta oraz niewielkiego przyrządu rejestrującego. Taka kontrola serca miesza się z jedno-, dwudniowym ciągłym noszeniem urządzenia.

W poszczególnych chwilach kontrolę nad akcją serca przejmują inne komórki aniżeli węzeł zatokowy, który przeważnie za ostatni mechanizm odpowiada. Potrafi się to wyrażać poprzez przesunięcia w przestrzeni serca bądź duszenie w klatce piersiowej. Takie sygnały trwają krótko, lecz przeważnie nawracają.

Dodatkowe skurcze mogą kojarzyć się w częstoskurcz, a owy z serii doprowadzać do duszności, dławienia, zawrotów głowy także utraty przytomności. Taka arytmia jest szczególnie trudna.

Inną metodą niwelowania arytmii jest badanie inwazyjne ( wprowadzenie dodatkowego cewnika do serca przez tętnicę czy aorty). Jeżeli przyczyną arytmii będzie niedokrwienie serca, bez wątpienia kardiolog zleci koronografię. Jeżeli problem związany z arytmią centralnego mięśnia jest niewątpliwie duży, przeprowadza się wszczepienie rozrusznika, który uznaje za cel zabiegać o miarowe bicie serca.

Arytmię polegającą na migotaniu przedsionków leczy się za usługą środków antyarytmicznych, i czasami dodatkowo za usługą kardiowersji elektrycznej (prąd elektryczny powoduje przywrócenie odpowiedniego rytmu serca).


Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*